100% EDUPROJEKT | RAHA TAGASI GARANTII

Privaatsuspoliitika

Artikkel 1. Veebisaidi tutvustus

Veebisaidi kasutajatele tehakse selgeks erinevate osalejate identiteet seoses selle loomise ja jälgimisega:

Omanik: No Termite LLC
Aadress: 20 Penn Mart Center #1000 1009 New Castle, DE 19720-4207, Ühendriigid
Osakapital: 100 000 USD
Juriidiline vorm: Piiratud vastutusega äriühing
Failinumber: 2530644

Majutaja: OVH SAS, 2 rue Kellermann, Roubaix, 59100, Prantsusmaa

Artikkel 2. Veebisaidi ja pakutavate teenuste kasutamise üldtingimused

Veebisaidi kasutamine eeldab käesolevas kirjeldatud üldtingimuste täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist. Neid kasutustingimusi võidakse igal ajal muuta või täiendada, seega on veebisaidi kasutajatel soovitatav neid regulaarselt kontrollida.

See veebisait on tavaliselt kasutajatele igal ajal kättesaadav. Tehnilise hoolduse tõttu võib siiski Ferber Enterprises otsustada ajutiselt veebisaidi sulgeda, püüdes sel juhul eelnevalt teatada kasutajatele sekkumise kuupäevadest ja kellaaegadest.

Veebisaiti ajakohastatakse regulaarselt No Termite LLC poolt. Samamoodi võivad õiguslikud teatised igal ajal muutuda: neid tuleb siiski kasutajale võimalikult sageli viidata, et neid jälgida.

Artikkel 3. Pakutavate teenuste kirjeldus

Veebisaidi eesmärk on pakkuda teavet ettevõtte kõikide tegevuste kohta.

No Termite LLC püüab pakkuda veebisaidil võimalikult täpset teavet. Siiski ei saa ta vastutada puuduste, ebatäpsuste ja uuenduste eest, olgu need siis tema enda või kolmandate partnerite poolt, kes talle seda teavet pakuvad.

Kõik veebisaidil esitatud andmed on näidatud ainult informatiivsel eesmärgil ja need võivad muutuda. Lisaks ei ole veebisaidil esitatud teave ammendav. Neid tuleb anda eeldusega, et neid on pärast avaldamist muudetud.

Artikkel 4. Tehniliste andmete piirangud

Veebisait kasutab JavaScript-tehnoloogiat.

Veebisait ei saa vastutada kasutaja seadmetele tekitatud materiaalsete kahjustuste eest, mis on seotud veebisaidi kasutamisega. Lisaks kohustub veebisaidi kasutaja kasutama viimase põlvkonna värsket, viirusteta ja ajakohast brauserit. 

Artikkel 5. Autoriõigus ja võltsimine

No Termite LLC omab veebisaidil kättesaadavate elementide, sealhulgas tekstide, piltide, graafika, logo, ikoonide, helide, tarkvara intellektuaalomandi õigusi või omab nende kasutamise õigusi.

Iga veebisaidi elementide, olgu need siis osaliselt või täielikult, reprodutseerimine, esitamine, muutmine, avaldamine, kohandamine, sõltumata kasutatavast meetodist või protsessist, on keelatud ilma No Termite LLC 'i eelneva kirjaliku loata.

Veebisaidi või selle elementide volitamatu kasutamine loetakse võltsinguks ja selle eest võidakse karistada.

Artikkel 6. Vastutuse piirangud

No Termite LLC ei saa olla vastutav kasutaja seadmetele tekitatud otsese või kaudse kahju eest veebisaidile juurdepääsu ajal, mis tuleneb kasutaja seadme spetsifikatsioonidele mittevastavast kasutamisest vastavalt punktis 4 sätestatule või vea või ühilduvuse ilmnemisest.

No Termite LLC ei saa samuti olla vastutav kaudse kahju eest (näiteks turu kaotus või võimaluste kaotus), mis tuleneb veebisaidi kasutamisest.

Kasutajatele on kättesaadavad interaktiivsed alad (võimalus esitada küsimusi kontaktiväljal). No Termite LLC jätab endale õiguse eemaldada eelneva hoiatuse puudumisel kõik selles valdkonnas esitatud sisud, mis rikuvad müüja elukohamaa kohaldatavat õigust, eriti isikuandmete kaitse eeskirju. Vajadusel jätab No Termite LLC endale õiguse seada kasutaja tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele, eriti rassistliku, solvava, laimava või pornograafilise sisuga sõnumi korral, olenemata kasutatavast meediumist (tekst, fotograafia...).

Artikkel 7. Isikuandmete haldamine

Veebisaidi kasutamise korral võib koguda järgmisi andmeid: URL-id, mille kaudu kasutaja veebisaidile juurde pääses, kasutaja Interneti-protokolli (IP) aadress.

Igal juhul kogub No Termite LLC kasutaja isikuandmeid ainult veebisaidi pakutavate teenuste vajaduste rahuldamiseks. Kasutaja esitab need andmed teadlikult, eriti kui ta sisestab need ise. Veebisaidi kasutaja teavitatakse siis isikuandmete esitamise vajadusest või mittevajadusest.

Kooskõlas andmekaitse ja privaatsuse kaitse eeskirjadega on igal kasutajal õigus tutvuda, parandada ja vastuväiteid esitada tema kohta käivate isikuandmete kohta, esitades kirjaliku ja allkirjastatud taotluse koos isikutunnistuse koopiaga selle omaniku allkirjaga, määrates aadressi, kuhu vastus tuleb saata.

Veebisaidi kasutaja isiklikke andmeid ei avaldata kasutaja teadmata, vahetatakse, edastatakse, müüda või müüdud mis tahes meediumil kolmandatele isikutele. Ainult No Termite LLC 'i ja selle õiguste võimaliku omandaja ostmise hüpotees võiks viia nimetatud andmete edastamiseni, kusjuures nimetatud omandaja oleks omakorda kohustatud järgima kasutaja isikuandmete säilitamise ja muutmise kohustust.

Andmebaasid on kaitstud andmebaaside õigusliku kaitse eeskirjadega.

Artikkel 8. Hüperlingid ja küpsised

Veebisait sisaldab mitmeid hüperlinke teistele saitidele, mille on seadnud üles No Termite LLC 'i luba saades. Siiski ei saa No Termite LLC kontrollida neid külastatud saitide sisu ja seega ei võta ta vastutust nende sisu eest.

Veebisaidi sirvimine võib põhjustada küpsiste installimise kasutaja arvutisse. Küpsis on väike fail, mis ei võimalda kasutaja identifitseerimist, kuid salvestab teavet arvuti sirvimise kohta veebisaidil. Sel viisil saadud andmeid kasutatakse hilisemal veebisaidil lihtsustatud sirvimiseks ja neid kasutatakse ka erinevate külastuste sageduse mõõtmiseks.

Küpsise paigaldamise keeld võib viia teatavate teenuste kättesaamatuks muutumiseni. Kasutaja saab siiski konfigureerida oma arvuti järgmiselt, et keelata küpsiste paigaldamine:

Internet Explorer'i puhul: valige tööriistariba (hammasratasikoonikujuline ikoon ülal paremal) / Interneti-suvandid. Klõpsake vahekaardil Konfidentsiaalsus ja valige Blokeeri kõik küpsised. Kinnitage valikuga OK.

Firefoxi puhul: sirvija ülaosas klõpsake Firefoxi nuppu ja minge vahekaardile Suvandid. Klõpsake vahekaardil Privaatsus. Konfigureerige säilitamise reeglid järgmiselt: kasutage kohandatud ajaloo seadeid. Lõpuks tühjendage see küpsiste keelamiseks.

Safari puhul: klõpsake sirvija paremal üleval nurgas hammasratasikoonil (menüü sümboliseeritud hammasratasikoon). Valige Sätted. Klõpsake nupul Näita täiendavaid sätteid. Osas "Privaatsus" klõpsake sisu seadistusi. Osas "Küpsised" saate küpsised blokeerida.

Chrome'i puhul: klõpsake sirvija paremal üleval nurgas hammasratasikoonil (kolm horisontaalset joont). Valige Sätted. Klõpsake nupul Näita täiendavaid sätteid. Osas "Privaatsus" klõpsake eelistusi. Vahekaardil "Privaatsus" saate küpsised blokeerida.

Artikkel 9. Kohaldatav seadus ja kohtualluvus

Kõik veebisaidi kasutamisega seotud vaidlused kuuluvad müüja elukohamaa kehtiva õiguse alla. Müüja elukohamaa pädevatel kohtutel on ainupädevus.

Artikkel 10. Sõnastik

Kasutaja: veebisaidile sisseloginud internetikasutaja.

Isikuandmed: andmed, mis võimaldavad otseselt või kaudselt tuvastada nendega seotud füüsilisi isikuid, mis tahes vormis.